Chi nhánh

Dùng thử miễn phí

Phần mềm ebanhang.vn có thể hỗ trợ bạn dù bạn có 1 hay nhiều chi nhánh. Do phần mềm có thể hoạt động online, tất cả các chi nhánh có thể dùng chung nguồn dữ liệu khách hàng và hàng hoá. Thông tin bán hàng lưu giữ tập trung. Và như vậy ở bất cứ đâu bạn cũng có thể nắm được mọi thông tin đang diễn ra ở tất cả các chi nhánh.
 
Phan mem ban hang - quan ly chi nhanh
 
Tất cả thống kê và báo cáo theo chi nhánh để bạn dễ dàng trong việc quản lý
 
Phan mem ban hang - chi nhanh
 
 

Vui lòng chờ trong giây lát...