Công nợ

Dùng thử miễn phí

Phần mềm ebanhang.vn quản lý công nợ gồm 2 phần: nợ phải thu (khách hàng nợ mình) và nợ nhà cung cấp (mình nợ nhà cung cấp).
Nợ phải thu thể hiện trong thông tin khách hàng
 
Phan mem ban hang - quan ly cong no
 
Nợ phải trả thể hiện trong thông tin nhà cung cấp
 
Phan mem ban hang - quan ly cong no
 
Ngoài ra mỗi phần công nợ có thể được thể hiện chi tiết trong báo cáo công nợ phải thu và phải trả
cong no theo khach hang
 

Vui lòng chờ trong giây lát...