Nhân viên

Dùng thử miễn phí

Với phần mềm ebanhang.vn, bạn dễ dàng quản lý ngay cả khi cửa hàng có nhiều nhân viên bán hàng. Mỗi nhân viên sẽ có tài khoản đăng nhập riêng và các thông tin bán hàng của mỗi nhân viên được lưu giữ lại.
 
Phan mem ban hang - quan ly nhan vien
 
Thống kê  - báo cáo theo nhân viên bán hàng
 
Phan mem ban hang - quan ly nhan vien
 
 

Vui lòng chờ trong giây lát...