Các hình ảnh phần mềm ebanhang.vn

Dùng thử miễn phí

Xin mời các bạn xem một số hình ảnh về phần mềm ebanhang.vn:

Phan mem ban hang

H.1: Bảng điều khiển phần mềm

Phan mem ban hang

H.2: Tạo hóa đơn bán hàng

Phan mem quan ly ban hang

H.3: Danh sách và thông tin chi tiết từng hóa đơn bán hàng


Phan mem ban hang


H.4: Hàng hóa và thông tin chi tiết


Phan mem ban hang


H.5: Khách hàng


Phan mem ban hang


H.6: Biểu đồ doanh thu


Phan mem ban hang


H.7: Cấu hình chi nhánh.


phan mem ban hang


H.7: Đăng nhập vào phần mềm.


phan mem ban hang

Vui lòng chờ trong giây lát...