Hướng dẫn quản lý nhà cung cấp

Dùng thử miễn phí

 

Tạo mới nhà cung cấp

Cách 1: Tạo mới từng nhà cung cấp

 • Để tạo mới một nhà cung cấp bạn click vào nút tạo mới Phan mem ban hang
 • Một cửa sổ bật lên bạn cần nhập các thông tin cần thiết của nhà cung cấp. Sau đó chọn hoàn tất để thêm nhà cung cấp hoặc Bỏ qua để bỏ qua

Cách 2: Tạo mới nhiều nhà cung cấp từ file Excel

 • Để tạo mới nhiều nhà cung cấp cùng một lúc bạn cần dùng tới chức năng import. Click vào nut Import nhà cung cấp để thực hiện
 • Bạn chọn file excel từ máy sau đó click vào import để thực hiện.
 • Trường hợp bạn chưa có file mẫu hãy click vào Tải xuống file mẫu để nhập dữ liệu, sau đó lưu lại và thực hiện lại chức năng Import nhà cung cấp

 

Sửa nhà cung cấp

 • Ứng với mỗi nhà cung cấp trong bảng nhà cung cấp sẻ có một icon(biểu tượng) để sửa nhà cung cấp Phan mem ban hang Bạn chỉ việc click vào và cập nhật lại thông tin cho nhà cung cấp

 

Xóa nhà cung cấp

Cách 1: Xóa từng nhà cung cấp

 • Ứng với mỗi nhà cung cấp trong bảng nhà cung cấp sẻ có một icon(biểu tượng) để xóa nhà cung cấp Phan mem quan ly nha cung cap Một cửa sổ bật lên bạn cần xác nhận có thực sử một xóa không

Cách 2: Xóa nhiều nhà cung cấp

 • Đầu mỗi dòng trong bảng nhà cung cấp có một checkbox. Bạn hãy check vào những nhà cung cấp nào muốn xóa sau đó click vào biểu tượng Phan mem ban hang tren mangđể xóa
 • Các nhà cung cấp đã xóa sẻ được chuyển vào thùng rác, bạn có thể click vào nút Phan mem ban hang để xem danh sách nhà cung cấp đã được xóa. Tại đây bạn có thể khôi phục lại những nhà cung cấp đã xóa bằng cách click vào biểu tượng Phan mem ban hang don gian hoặc xóa vĩnh viễn bằng cách click vào biểu tượng Phan mem quan ly ban hang thong minh

 

Xem thông tin chi tiết của nhà cung cấp

Để xem thông tin chi tiết của nhà cung cấp bạn click vào tên nhà cung cấp. Một vùng mới hiện ra có 3 tab:

 • Thông tin nhà cung cấp: Nhưng thông tin cơ bản
 • Công nợ: Công nợ nhà cung cấp
 • Lịch sử nhập hàng: Liệt kê những hóa đơn nhập mà bạn đã nhập hàng ứng với nhà cung cấp

 

Thanh toán công nợ

 • Để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp nào bạn hãy click vào tên của nhà cung cấp đó sau đó chọn tab công nợ.
 • Nếu có nợ nhà cung cấp đó thì sẽ có thông tin số nợ hiện tại. Bạn click vào nút thanh toán Phan mem quan ly ban hang để thanh toán số nợ. Một cửa sổ bật ra bạn nhập vào số tiền thanh toán sau đó chọn chọn hoàn tất

 

Tìm kiếm nhà cung cấp

 • Để tìm kiếm nhà cung cấp bạn nhập tên nhà cung cấp vào ô rồi click vào nút tìm kiếm Phan mem ban hang ipad
 • Bạn cũng có thể click các tiêu đề của bảng để sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

-----------------

Ngoài ra bạn có thể xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel bằng cách click vào nút Xuất file excel Phan mem ban hang va quan ly nha cung cap

Bạn cũng có thể nhập hàng ứng với nhà cung cấp nào đó bằng cách click vào biểu tượng Phan mem ban hang online

-----------

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn chưa biết cách sử dụng chức năng này!

 

 

Vui lòng chờ trong giây lát...