Hướng dẫn quản lý cấu hình phần mềm

Dùng thử miễn phí

 

Đây là chức năng cho phép bạn cài đặt một số thông tin của cửa hàng và những thiết lập khi sử dụng phần mềm bán hàng

  • Bạn chỉ cần nhập đầy đủ thông tin của cửa hàng vào các ô như tên, địa chỉ, email, điện thoại, website.
  • Nội dung đầu hóa đơn: Đây là nội dung được hiển thị trên đầu mỗi hóa đơn khi bạn xuất hóa đơn
  • Nội dung cuối hóa đơn: tương tự như nội dung đầu hóa đơn

Ý nghĩa các cấu hình của phần mềm bán hàng

  • Cho phép thay đổi giá khi bán: Nếu bạn check vào ô này nghĩa là bạn cho phép thay đổi giá khi tạo hóa đơn hàng
  • Cho phép thay đổi thuế khi bán: Nếu bạn check vào ô này nghĩa là bạn cho phép thay đổi thuế khi tạo hóa đơn hàng
  • Cho phép bán hàng khi hết hàng: Nếu bạn check vào ô này nghĩa là bạn cho phép bán hàng khi bạn chưa nhập số lượng cho sản phẩm

-----------

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn chưa biết cách sử dụng chức năng này!

 

 

Vui lòng chờ trong giây lát...