bao cao

Tổng hợp - báo cáo là một trong những phần rất quan trọng trong quản lý hoạt động kinh doanh của mỗi cửa hàng, công ty, doanh nghiệp. Trước đây, tất cả các công việc này, người quản lý phải làm hoàn toàn bằng tay. Các thông tin hàng hoá, bán hàng, công nợ, tồn kho được ghi chép lại hằng ngày trong các cuốn sổ riêng và người quản lý sẽ phải c .....

Vui lòng chờ trong giây lát...