bao mat ebanhang

1. Mục đích và phạm vi thu thập eBanHang yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của eBanHang và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng đăng ký sử dụng phần mềm eBanHang. eBanHang sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác n .....

Vui lòng chờ trong giây lát...