quy dinh su dung

Điều kiện chung:   - Điều kiện để bạn cài đặt và/hoặc sử dụng phần mềm bán hàng Ebanhang.vn do Công ty Tinh Anh (TINH ANH) cung cấp là bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này (“Các Điều Khoản Và Điều Kiện”). Tinh Anh có quyền sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện bất kỳ lúc nào và công bố các sửa đổi đó trên các trang web http: .....

Vui lòng chờ trong giây lát...