Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp hiệu quả

Dùng thử miễn phí

Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong quản lý bán hàng. Việc sử dụng sổ sách truyền thống tuy là đã quen thuộc và mang lại sự yên tâm, nhưng xét kĩ, phương pháp tính truyền thống dễ có nhiều sai sót chủ quan của người ghi chép và người thống kê. Cộng với việc kéo dài thời gian thống kê và thời gian dành để bán hàng của nhân viên nên cần có phương pháp khác tốt hơn, hiện đại hơn trong công việc quản lý công nợ.

 

phan mem quan ly ban hang - quan ly cong no

 

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giải pháp để quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp nằm trong giải pháp tổng thể quản lý cửa hàng bằng công nghệ thông tin, phần mềm. Khi sử dụng bộ giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, tất cả các nghiệp vụ bán hàng được thực hiện thông qua phần mềm. Khi nhân viên thực hiện nghiệp vụ bán hàng, nếu khách hàng chỉ trả một phần của hoá đơn, phần còn lại sẽ được tự động ghi nhận là nợ dành cho khách hàng đó. Tương tự, khi nhân viên thực hiện nhập kho, trường hợp cửa hàng chỉ trả một phần hoá đơn nhập, phần còn lại sẽ tự động được phần mềm ghi nhận là công nợ cửa hàng nợ nhà cung cấp.

Nhờ tính thống nhất của phần mềm mà nhiều nhân viên cùng sử dụng phần mềm và các số liệu thống kê tập trung và chính xác.

 

phan mem quan ly ban hang - quan ly cong no

Xem chi tiết công nợ khách hàng bên dưới mỗi khách hàng

 

phan mem quan ly ban hang - quan ly cong no

Xem chi tiết công nợ nợ nhà cung cấp bên dưới mỗi nhà cung cấp

 

THỐNG KÊ BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐƠN GIẢN - DỄ DÀNG

Với khả năng mạnh mẽ của phần mềm, bây giờ thống kê báo cáo không còn lại công việc nặng nhọc và tốn thời gian nữa, mà chỉ cần một cú nhấp chuột để thực hiện thống kê báo cáo cáo công nợ trong tích tắt.

 

Bạn hãy sử dụng thử ngay (miễn phí) để trải nghiệp khả năng tiện ích của phần mềm trong quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

 

 

 

Vui lòng chờ trong giây lát...