Điều khoản Sử Dụng

Dùng thử miễn phí

Điều kiện chung:
 
- Điều kiện để bạn cài đặt và/hoặc sử dụng phần mềm bán hàng Ebanhang.vn do Công ty Tinh Anh (TINH ANH) cung cấp là bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này (“Các Điều Khoản Và Điều Kiện”). Tinh Anh có quyền sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện bất kỳ lúc nào và công bố các sửa đổi đó trên các trang web http://Ebanhang.vn. Việc bạn sử dụng Phần Mềm quản lý bán hàng Ebanhang.vn sẽ mặc nhiên được xem là bạn đồng ý tuân thủ Các Điều Khoản Và Điều Kiện, bao gồm cả bất kỳ sự sửa đổi nào của Các Điều Khoản Và Điều Kiện do Tinh Anh công bố tùy từng thời điểm.
 
- TINH ANH có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan đến việc cài đặt và/hoặc sử dụng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Phần Mềm bán hàng Ebanhang.vn mà không cần phải gửi thông báo trước cho bạn, và TINH ANH cũng sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào khi thực hiện các hành vi đó.
 
- Việc cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm quản lý bán hàng Ebanhang.vn được thực hiện trên cơ sở miễn phí hoặc theo thoả thuận trả phí giữa hai bên.
- Người dùng được phép dùng thử phần mềm trước khi quyết định mua bản quyền sử dụng. Sau khi mua bản quyền sử dụng, Tinh Anh KHÔNG có trách nhiệm hoàn trả phí bản quyền dưới bất cứ hình thức nào.

Đối Tượng Được Phép Và Thể Lệ Cài Đặt Và/Hoặc Sử Dụng Phần Mềm bán hàng Ebanhang.vn: Trước khi cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm bán hàng Ebanhang.vn, bạn phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:
 
     1.    Có cửa hảng buôn bán hàng hóa.
 
     2.    Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Phần Mềm quản lý bán hàng Ebanhang.vn.
 
     3.    Đăng ký đầy đủ thông tin bao gồm: tên đăng ký, địa chỉ, số điện thoại và email.


Các Hành Vi Không Được Thực Hiện. Bạn không được phép thực hiện bất kỳ hành vi nào được liệt kê dưới đây nếu không được sự chấp thuận trước của TINH ANH:
 
     1.    Sử dụng Phần Mềm quản lý bán hàng Ebanhang.vn không đúng với mục đích là quản lý bán hàng.
 
     2.    Gửi các thông tin không xác thực hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cho TINH ANH để đăng ký cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm bán hàng Ebanhang.vn.
 
     3.    Cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm bán hàng Ebanhang.vn để thực hiện, bất kể vô ý hay cố ý, các hành vi trái pháp luật.
 
 

Vui lòng chờ trong giây lát...